Cá cơm

Giá: 140.000VNĐ

Đặt mua ngay

Cá bò da

Giá: 250.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Cá hố

Giá: 200.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Cá chỉ vàng

Giá: 220.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Mực khô loại I

Giá: 1.300.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Mực khô loại II

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Mực khô loại III

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Mực tẩm gia vị nguyên con

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Mực tẩm gia vị ăn liền

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Tôm khô nhỏ

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Tôm khô lớn

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt mua ngay

Điền thông tin

Để nhận ngay 100.000 vnđ từ Dốc Lết Garden